Mumia: Mormântul Împăratului Dragon

Următorul film
12:10 L Feb 24
2008 , China,Germany,USA

În Orientul Îndepărtat, Alex O'Connell, fiul celebrilor căutători de mumii Rick și Evy O'Connell, dezgroapă mumia primului Împărat Qin: o entitate care își schimbă forma, blestemată cu secole în urmă.